Career

บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์

วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน E-Mail ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ (ระบุหน้าซอง "สมัครงาน" ส่งถึง  "ฝ่ายบุคคล")
 • สมัครด้วยเองที่บริษัท ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล (กรุณาโทรสอบถามและติดต่อขอนัดสัมภาษณ์งานล่วงหน้า)

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. ตำแหน่ง : System Engineer  (จำนวน 3 อัตรา)

ลักษณะงาน : งานประจำ

 

เงินเดือน       : ไม่ระบุ

 

รายละเอียดงาน:

 • Maintenance Server ต่างๆในช่วงเวลา MA ประจำสัปดาห์
 • Setup และ Config OS, Server และ Network
 • ดูแลระบบ IT ภายในบริษัท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะและตรวจสอบ Server นอกเวลาเป็นครั้งคราวได้
 • มีความรู้ความสามารถด้าน Computer Hardware, Network, LAN, Switch, Firewall, Network Security
 • สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับ Server หรือ Network ได้
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อยู่เสมอ
 • มีความกระตือรืนร้น อดทนและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

  2. ตำแหน่ง : Network Engineer  (จำนวน 3 อัตรา)

ลักษณะงาน : งานประจำ

 

เงินเดือน       : ไม่ระบุ

 

รายละเอียดงาน:

 • ดูแล ติดตาม วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาตาม Incident ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบเครือข่ายใช้งานได้เป็นปกติ
 • ควบคุม และทดสอบการติดตั้งระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกแบบระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานและรองรับการขยายตัวในอนาคตได้
 • จัดทำเอกสารประกอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน รวมไปถึงเอกสารประกอบการรายงานประจำเดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-5 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน Network Infrastructure, Switch Administrator, Windows Server
 • ผ่านการรับรอง CCNA CERTIFICATE
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อยู่เสมอ
 • มีความกระตือรือร้น อดทนและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

  3. ตำแหน่ง : IT Support  (จำนวน 5 อัตรา)

ลักษณะงาน : งานประจำ

 

เงินเดือน       : ไม่ระบุ

 

รายละเอียดงาน:

 • ดูแลคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางด้าน IT ขององค์กร ทั้งภายในองค์กร และบริษัทลูกค้า
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของลูกค้า เกี่ยวกับ Hardware และ Software
 • ดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและบริการหลังการขาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน ระบบ Network ,ระบบปฏิบัติการ (OS) และมีทักษะในการซ่อม Printer
 • มีความรู้พื้นฐานเทคนิคงาน System Engineer, การติดตั้ง Configuration, ระบบงาน Network
 • มีทักษะในการใช้ฐานข้อมูล SQL Server / MySQL
 • รักงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  4. ตำแหน่ง : Sales (จำนวน 5 อัตรา)

ลักษณะงาน : งานประจำ

 

เงินเดือน       : ไม่ระบุ

 

รายละเอียดงาน:

 • รับผิดชอบดูแลกลุ่มลูกค้า, ยอดขาย รวมทั้งออกตลาดเพื่อหาลูกค้ารายใหม่
 • ติดตามลูกค้าทั้งรายเก่าและใหม่ และบริการลูกค้าหลังการขาย
 • กระจายสินค้า สำรวจตลาด ออกเยี่ยมร้านค้า จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • รายงานการขาย ปัญหาต่างๆ และสถานะสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วางแผนการขายและการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-29 ปี
 • จบปริญญาตรี (หากมีความรู้ในสินค้า Information & Technology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในการขายและมีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูงและขยันอดทนในการทำงาน
 • มีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการเจรจาสื่อสารและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดีพอใช้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าระดับองค์กรใหญ่
 • มีทักษะที่ดีในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ความร่วมมือและรักการบริการ
 • มีทักษะการใช้ MS Office

  5. ตำแหน่ง : Programmer  (จำนวน 3 อัตรา)

ลักษณะงาน : งานประจำ

 

เงินเดือน       : ไม่ระบุ

 

รายละเอียดงาน:

 • พัฒนาระบบงานให้สำเร็จตามมาตรฐานและเวลาที่กำหนด
 • สอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน และออกแบบองค์ประกอบของการพัฒนาระบบงาน
 • วิเคราะห์และแก้ไขระบบงานเมื่อพบปัญหา
 • ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาระบบให้ก้าวหน้ากับวิวัฒนาการใหม่ๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา .NET (C# หรือ VB.NET)
 • มีความรู้ด้านการใช้ฐานข้อมูล SQL Server
 • มีพื้นฐานในการออกแบบ Responsive user interface
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Mobile application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น อดทนและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี